سرگرمی آموزشی برای کودکان شما در فصل تابستان

زمانی که در تابستان و تعطیلات به سر میبرید خوب است که فرزندانتان را هم درگیر آموزش بکنید اما به شکلی کاملا غیرمستقیم؛ به طوری که به چشم کودک یک فعالیت آموزشی نباشد بلکه بیشتر یک نوع ماجراجویی باشد.

 

1- والدین بیشتر از اینکه به فعالیت ها به عنوان یک درس و آموزش فکر کنند بهتر است وقتی بیرون میروند کودکان خود را به بحث و تفکر ترغیب کنند. به طور مثال وقتی در سفر هستید مسئولیت نقشه و مسیر را به فرزندتان بسپارید و از آن ها درباره معنی خیابان ها و مسیر و تابلوها بپرسید. حتی یک پیاده رّوی ساده هم می تواند یک مسیر آموزشی باشد. شما می توانید از فرزندتان بخواهید مسیری را  برای پیاده رّوی مشخص و مسافت حدودی آن را تعیین کند.

 

 

 

 


ادامه مطلب ...