شروع سال تحصیلی جدید را به تمامی یاران آموزش و دانش پژوهان میهنم تبریک می‌گویم.

بوی ماه مهر