بعضی از کودکان بیمار گونه مایلند که همیشه بهترین باشند. در حالی که بعضی دیگر برایشان مهم نیست که بدترین هستند.

لغت جاه طلبی دو احساس کاملاً متفاوت در انسان به وجود می آورد . این صفت در بعضی افراد اصلاً وجود ندارد و در بعضی آن قدر زیاد است که سبب  ناراحتی می شود. آنهایی که اصلاً جاه طلب نیستند کودکانی تنبل محسوب می شوند و معمولاً کودکان هر دو دسته در مدرسه محبوبیت ندارند.

 


ادامه مطلب ...