تو هنگامی که می بخشی به واقع کریمی؛ هنگام بخشش چهره ات را بگردان تا شرم را در نگاه آن که می گیرد نبینی.

حراف ترین آدم ها ،کم هوش ترین آدم هایند.

 تنها آدم گنگ است که به آدم وراج غبطه می خورد.    (جبران خلیل جبران)

 دانش نور است ، گرما بخش زندگی و همه می توانند با جوینده ی آن سهیم شوند.

 جایگاه انسانیت قلب خاموش اوست ، نه ذهن وراجش.

 

روی زمین خانه موقتی است و زیر زمین جایگاه ابدی . ساموئل آدامز

 

آن که در آموختن جهد نمی کند هرگز نباید در انجمن دانایان لب به گفتار بگشاید . بزرگمهر

 

اراده از آن مرد کور نیرومندی است که بر دوش خود مرد شل بینایی را می برد تا او را رهبری کند. شوپنهاور

 

در کارهای دشوار نشاط بسیار وجود دارد . لویی پاستور

وخودخواهی ، کاشی سادگ روانت را ، خواهد شکست . کس که نتواند در حلقۀ شادی و نشاط دیگران به صورت یکی از افراد در آید ، یا مغرور است یا ریاکار و یا در قید تشریفات . لاواتر

 

حقیقت گفت مرا برهنه بگذارید و پیرایه بر من مبندید زیرا من هیچگاه از برهنگی خود شرمسار نیستم. اعتصام الملک

 

آن که  خشم بر او چیره نشود و بر گنهکار سخت نگیرد از گزند در امان است . بزرگمهر 

 

دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند . گابریل گارسیا مارکز