بیابان ها و دشت های استان اصفهان:

  1. کویر مرنجاب
  2. جلگه اصفهان
  3. دشت برخوار
  4. دشت کاشان
  5. دشت مبارکه
  6. دشت لاله های واژگون