با سلام وعرض تبریک به مناسبت سال تحصیلی جدید

مفتخرم که امسال در خدمت این واحد آموزشی و پسرای خوبم هستم .امیدوارم که همکاری لازم را جهت پیشرفت وموفقیت این پسرای گل مبذول بفرمایید. 

اینکه خداوند متعال نوید بهشت را به والدینی میدهد، که توانسته باشند فرزندانی نیکو تربیت کنند،که درآینده باعث سرافرازی خود ، خانواده وجامعه شان باشند ، مسلما" در آن حکمتی نهفته است . زیرا وظیفه ای بس خطیرو سنگین به دوش آنها قرارگرفته است.