افراد خلاق چگونه اند؟

 

ـ استفاده ی بیشتر از هوش خود

ـ علاقه ی بیشتری به مطالعه و  مسایل علمی و فرهنگی ( فردی ـ اجتماعی )

ـ انعطاف پذیر                                

ـ کنجکاو  و علاقمند به پرسیدن

ـ فعّـال             

ـ در برابر شکست ها مقاوم و کمتر دلسرد می شوند  .

ـ احساس مسئولیت می کنند .

ـ در بحث ها شرکت می کنند .

ـ تمایلی به حفظ کلیشه ای کتاب ها  ندارند .

ـ خودخواه  نیستند و به دیگران اهمّیّت می دهند .

ـ اعتماد به نفس بالا

ـ قدرت قضاوت شخصی

ـ قدرت ابتکـار 

/ 0 نظر / 29 بازدید