اطلاعیه

پسرای گلم تا روز یکشنبه 24/12/93فرصت دارند ،کارت های امتیاز خود و کتاب هایی را که به امانت گرفته اند به مدرسه تحویل دهند.

/ 0 نظر / 17 بازدید