هیدر

گونه‌های این جنس، جانورانی شکارچی ساکن آب هستند، دارای کیسه گوارش یک طرفه، سر و مغز ندارند و در سراسر بدنش شبکه آب از تارهای عصبی کشیده شده‌است. این جانوران بازوهای زهری خود را که نماتوسیست نام دارد به سمت شکار خود پرتاب می‌کند و پس از برخورد بازو با شکار و فلج شدن آن، با همان بازوها غذا را به داخل کیسه گوارشی می‌برد و هضم  می کند و مواد زائد و هضم نشده را از راه دهان خارج می‌کند.

برخی از زیست شناسان معتقدند که هیدرا هیچ وقت پیر نمی شود و عمر جاودان دارد. اگر چه برخی دیگر این نظریه را رد می کنند.

منبع: دانشنامه ویکی پدیا

 

/ 0 نظر / 9 بازدید