اختلالات املا

1-تکرار جمله هایی که در دیکته به کار برده  شده برای کل کلاس و جلب توجه همه.

2- دانش آموزی که دچار این مشکل است در جایی بنشیند که نزدیک معلم باشد.

3- از چنین دانش آموزی  بخواهیم  که جمله را برای بقیه ی دانش آموزان بخواند.

 

نوع اختلال : بی دقتی

مثال : نهنفته –عسبل-کندم-سیز

علت: عدم تمرکز و توجه به صداها و شکل حروف هنگام نوشتن

راهکار مناسب برای رفع اختلال:

1-دو تصویر مشابه که اختلاف جزیی با هم دارند در اختیار دانش آموزان گذاشته تا اختلالات را پیدا کنند.

2- کلمه ای را روی کارتی نوشته به طوری که یکی از حروف یا دندانه های آن جا افتاده باشد و یا کلمه ی مورد نظر نقطه و دندانه ی اضافه داشته باشد.(مهربان- تنور) تا دانش آموز آن را اصلاح کند.

3- برای تصحیح دیکته ی دانش آموز دیگر از او کمک بگیریم.

 

نوع اختلال : نا رسا نویسی

مثال : رس ت م و سهر اب

علت: در دست گرفتن مداد به صورت نا مناسب- وضعیت قرار گرفتن نا مناسب کاغذ نسبت به بدن- صحیح نبودن جهت کاغذ-ضعیف بودن عضلات و کوچک بودن انگشتان دست(بیش از حد شل یا سفت نگه داشتن قلم- دور بودن انگشت از سر مداد)

راهکار مناسب برای رفع اختلال:

1-کشیدن خطوط به صورت دلخواه توسط دانش آموزان به وسیله ی روان نویس- وایت برد-گچ نرم.

2- اصلاح نشستن کودک هنگام نوشتن تکالیف از نظر ارتفاع و موقعیت بدن.

3- راست نگه داشتن دفتر به صورت زاویهقائمه هنگام نوشتن.

4- استفاده از مدادهایی با قطر مناسب با توجه به وضعیت انگشتان او و تمرین هایی همچون ماساژ خمیر بازی-مچاله و بریدن کاغذ های باطله-بستن دکمه و زیپ و قفل و کلید.

 

نوع اختلال: موارد آموزشی

مثال: شوده ام(شده ام)-خوروس(خروس)-خراک(خوراک)

علت: آموزش نادرست آموزگاربه ویژه تدریس( إربط)واو استثنا

راهکار مناسب برای رفع اختلال:

1-برای تدریس(ا ربط)با زبانی ساده چند مثال میزنیم و از آنها میپرسیم که بعد از شنیدن این کلمات منتظر کلمه ی دیگری هستید یا نه؟اگر منتظر شنیدن کلمه ی دیگری هستنداز(إ ربط)و اگر منتظر شنیدن کلمه ی دیگری نباشد از(ه)استفاده میکنیم مانند: مدادِ،خانه

2- نوشتن کلماتی که دارای (او استثنا)هستند بر روی مقوا و نصب در جلوی دید آنها و تقویت حافظه ی بصری.

 

نوع اختلال:حافظه توالی دیداری

مثال: دادر(دارد)،آزرو(آرزو)

علت:عدم توانایی یادآوری کلمات به همان ترتیبی که بوده است.

راهکار مناسب برای رفع اختلال:

1-نام بردن ترتیب صف دانش آموزان توسط دانش آموزی که این مشکل را دارد.

2- انجام چند حرکت ورزشی توسط معلم و تکرار ترتیب آن ورزش ها توسط دانش آموز.

3- نوشتن چند حرف روی مقوا و سپس یک فرصت کوتاه برای دیدن،به او میدهیم.دانش آموز به یاد می آورد که از راست به چپ چه حروفی را دیده است.(ص ه ر م ز)

4- به جای حروف در تمرین بالا از کلمه استفاده شود.(مادر،بهار،باران،سبز)

 

نوع اختلال: حافظه ی دیداری

مثال : اَمو(عمو)،سابون(صابون)

علت: کودک قادر به بخاطر آوردن تصویر کلمه نیست.

راهکار مناسب برای رفع اختلال:

1-انجام بازی چه کسی یا چه چیزی در کلاس جابجا شده است.

2- ابتدا دو تصویر ساده را به کودک نشان میدهیم و پس از مخفی کردن تصویر از او میخواهیم که تصاویر را به یاد آورد.در مرحله ی بعد از سه تصویر و تصاویر مرکب و پیچیده تر استفاده میکنیم.

3- تهیه ی کارت هایی به ابعاد 7 در 5 سانتی متر و نوشتن چند کلمه که هم خانواده میباشند تا کودک برای چند روز از این کارت ها استفاده کند.مثلا در جمله سازی وساختن داستان و......(خاص مخصوص خصوصی)

4- تهیه کارتهایی به ابعاد 7در5 سانتی مترونوشتن دو یا سه کلمه ای که کودک در انها دچار اشتباه می شود. این کارتها نیز چند روز متوالی در اختیار وی قرار می گیرد وسپس تعویض می شود .مانند(صابون صبح عمو)

 

 

نوع اختلال:حساسیت شنیداری

 

مثال:پمبه(پنبه) دمبال(دنبال)

علت: عدم حساسیت در شنیدن صداها

راهکار مناسب برای رفع اختلال:

1-استفاده از نوار کاست وشنیدن انواع صداها وتشخیص نوع صدا

2-ریختن انواع اشیا(برنج،لوبیا،سنگ و....) درقوطی های مجزا وبه صدا درآوردن آن ها وتشخیص نوع شیء داخل قوطی

3- پایین آوردن تن صدا توسط معلم به طوری که به سختی تشخیص داده شود.

/ 1 نظر / 150 بازدید
احمدپور(مجید)

مطالب مفید و آموزنده ای را عنوان کردید. بسیار سپاس گزارم.