تکلیف

این تکالیف جهت دانش آموزانی نوشته شده است که در این هفته به علت بیماری غیبت داشته اند.

پسرای عزیزم امیدوارم که هر چه زودتر حالتان خوب شود .جای شما در کلاس خالیست.

سعی کنید این تکالیف را انجام دهید تا از برنامه های کلاس عقب نمانید.

_ریاضی تا صفحه 87

_ نوشتن درس آزاد بخوانیم و بنویسیم با توجه به موضو عات درسها ی1تا9 کتاب

_مطالعه ی درس 10 هدیه ها وتکمیل کتاب کار هدیه ها

_روان خوانی درس 7 قرآن و انجام کار در کلاس

_دوره ی درس های تاریخ ،جغرافی،مدنی وعلوم تجربی

_ نوشتن یک املای آموزشی از روی دفتراملا. از درس 1تا9

_موضوع انشای این هفته: اگر معلم کلاس بودی برای پیشرفت بچه ها از نظر درسی واخلاقی چه کارهایی انجام می دادی ؟

ضمنا"روز پنج شنبه 91/9/30جلسه آموزش خانواده جهت والدین گرامی راس ساعت 8صبح در مدرسه برگزار می شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید