کو ه ها و قله های اصفهان

قلل شاخص، ارتفاعات و کوههای استان اصفهان:

 1. کرکس  3895 متر
 2. الوند گلپایگان 3111 متر
 3. کوه صفه
 4. گلستان کوه 3631 متر
 5. کش قبله
 6. کرگز3588 متر
 7. شاهانکوه4040 متر
 8. دالان کوه
 9. دامنه
 10. بزینو
 11. پرپر
 12. احمدرضا
 13. آنالوجه، انالوجه یا داراب شاه3650 متر
 14. هشتاد3904 متر
 15. سفیدکوه3599 متر
 16. سیاه کوه3290 متر
 17. کوه سیخه یا زندان
 18. کوه سنبله 3814 متر
 19. کوه قبله یا افوس3375 متر
 20. دیگوله3724 متر
 21. کمرسیاه3630 متر
 22. زیرپل3398 متر
 23. لالی وان3350 متر
 24. پنجه علی3225 متر
 25. کوه کلنگ2248 متر
 26. کلاه قاضی2534متر
 27. شاه کوه
 28. فردان3933 متر
 29. علی جوق3718 متر
 30. دالان ونک3492 متر
 31. مارشنان3330 متر
 32. ونیزان3201 متر
 33. میل3035 متر
 34. دوروچین3002 متر
 35.  

توضیح مختصر درباره کوههای استان اصفهان: در یک تقسیم‌بندی کلی، کوه‌های استان اصفهان را می‌توان به دو بخش تقسیم نمود. بخشی از کوه‌ها از پیشروی رشته کوه‌های زاگرس در استان اصفهان پدید آمده و بخش دیگر متعلق به رشته کوه‌های مرکزی ایران است. در مورد بخش اول می‌توان گفت که در حقیقت مرتفع‌ترین قسمت رشته کوه زاگرس یعنی دنا به شکل یک دیوار طبیعی، استان اصفهان را از کهگیلویه و بویراحمد جدا می‌کند و در مورد بخش دوم می‌توان به کوهستان کرکس اشاره نمود که در این استان واقع است و یکی از معروف‌ترین قله‌های رشته کوه‌های مرکزی ایران است.

 

/ 0 نظر / 34 بازدید