چیستان ها

چیستان ها

آن چیست که سیاهش تمیز است .

سفیدش کنی کثیف می شود .

پاکش کنی ، تمیز می شود.

 

می خورد آب سیاه می رود راه سفید

چون که از رفتن بماند ، ضربتی بر سر خورد.

 

از بام بیندازی نمی شکند

در آب بیندازی از هم  وا می رود.

 

آن کدام درخت است که هفده شاخه دارد

هشت شاخه اش در آفتاب

نه شاخه اش در سایه و میوه اش در بهشت.

/ 1 نظر / 36 بازدید
محمد حسین مجید

1- تخته سیاه 2- قلم 3- کاغذ 4- نماز