تکلیف

تکلیف پنج شنبه ،جمعه وشنبه (بیستم ،بیست و یکم وبیست و دوم آذرماه)

1- ریاضی گل واژه از صفحه ی 38 تا سوال 6 صفحه ی 49جواب داده شود.

2-آزمون مبتکران روز یکشنبه 23/9 / 93 برگزار می شود. جهت آمادگی ، کتاب درس آزمون 2 مطالعه شود . تمرین ها و تکالیف پاسخ داده شود.

قسمت های مشخص  شده از کتاب درس آزمون 3 مطالعه و تکمیل شود.

بخش فارسی ، درس 6و 7

بخش علوم از صفحه ی 105 تا صفحه ی 120

/ 0 نظر / 6 بازدید