باران سنج چیست؟

دستگاهی است که میزان بارندگی را بصورت خودکار ثبت می کند. علاوه بر ثبت دائم میزان بارش و زمان شروع و پایان بارندگی و تغیرات شدید باران را نیز نسبت به زمان نشان می دهد . گراف باران نگار هر هفته عوض می شود. سه نوع باران نگار  شناور ِ وزنی ِ و ظرف مایل داریم . موقع نصب باران نگار باید دقت شود که ارتفاع دهانه ان از سطح زمین ۱۲۰ سانتی متر باشد اگر کمتر از این مقدار باشد ممکن است در هنگام بارندگی مقداری باران اضافی در اثر برخورد با سطح زمین به داخل دهانه آن ریخته شود. در نتیجه مقدار صحیح باران را نتوانیم بدست آوریم.  

 
http://www.ngdir.ir/Data_SD/GeoLab/Pics/GeoLabPic_703_1.jpg

باران سنج   

قطر دهانه باران سنج در ایران ۸ اینچ است . باران سنج تشکیل شده است از یک قیف ِ لوله باران سنج ِ خط کش مدرج داخل استوانه .   

نحوه کار : در هنگام بارندگی سر آن را برداشته  ِ آب باران برف و تگرگ در قیف ریخته می شود از طریق لوله به داخل استوانه می ریزد .داخل استوانه خط کش مدرجی است که تا هر کجا که تر شده باشد میزان بارندگی همان قدر خواهد بود. ( قطر دهانه قیف  ۱۰-۲۰ سانتی متر است) .

 

 

/ 0 نظر / 78 بازدید