اطلاعیه

والدین گرامی

سلام

 اولین جلسه ی آشنایی با آموزگار روز پنج شنبه 10 / 7 / 93 راس ساعت 8 صبح در محل دبستان برگزار خواهد شد .

  حضور یکی از والدین مزید امتنان است .

/ 0 نظر / 24 بازدید