وظایف من

 

هر انسانی دارای دو نوع اخلاق فردی و اجتماعی می باشد .  

اخلاق فردی یک انسان باعث می شود که او با دیگران فرق داشته باشد . همه ی انسان ها اخلاق و رفتارشان مثل هم نیست . بعضی ها مهربانند و بعضی ها بد اخلاق ، بعضی ها راستگو و بعضی ها دروغگو .  

هر انسانی در زندگی خود و در جامعه وظایف و مسئولیّت هایی دارد . مثلاً پدر من چندین وظیفه و مسئولیّت دارد  : وظایف و مسئولیّت پدر بودن ، همسر بودن ، فرزند بودن و در جامعه وظیفه ی معلـّم بودن دارد  .

من به عنوان فرزند خانواده ام و یک دانش آموز  وظایف و مسئولیّت هایی دارم که شبیه پدرم نیست .

من در خانواده وظایفی دارم که باید حتماً یک فرزند صالح و مؤمن باشم ، به حرف های والدینم و بزرگ ترها گوش کنم ، به آن ها احترام بگذارم ، در کارها کمکشان کنم و برای انجام هرکاری از آن ها اجازه بگیرم .

در مدرسه به عنوان یک دانـــش آموز باید به درس آموزگار خوب گوش بدهم تا یاد بگیرم ، احترام آموزگار عزیزم را نگه دارم ، تکالیف مدرسه ام را به درستی انجام دهم ، با دوستان و همکلاسی هایم مهربان و مودّب باشم  .

پس هر فردی باید برای درست زندگی کردن وظایف و مسئولیّت هایش را انجام دهد ، تا هم خود و هم دیگران خشنود شوند .                     

/ 0 نظر / 156 بازدید