اطلاعیه

قابل توجه والدین

ولی محترم لطفا" رضایت خود را مبنی بر حضور فرزندتان در اردوی تفریحی مجتمع سوره

تا روز یکشنبه91/10/24  کتبا" به دفتر دبستان اعلام نمایید.

/ 0 نظر / 19 بازدید