پرسش علوم (درس دوم)

پسرم پرسش ها را در دفتر علوم بنویس و پاسخ بده.(آخر دفتر علوم نوشته شود)

۱-گیاهان در روز،اکسیژن و در شب ،کربن دی اکسید بیشتری وارد محیط می کنند . تحقیق کن چرا؟

۲-آیا در ساقه ی گیاه هم غذا سازی می شود؟چرا؟

۳-چرا هنگام روز ،استراحت در جاهای پر درخت موجب رفع خستگی می شود؟

 

۴-سعید و احمد در زمین چمن بازی می کردند که بعد از بازی کلاه خود را روی چمن جا گذاشتند پس از چند روز وقتی که کلاه خود را از روی چمن برداشتند،دیدند که.....................................

 

/ 0 نظر / 19 بازدید